Why is French so difficult?

Skoro každý týden tady některým děckám a taky kolegům vysvětluju, jak jsem se naučila (učím) francouzštinu. Všichni tak nějak ví, že se obecně jazyky dělí na různé skupiny. Když se ale ve třídě zeptám, proč mají volitelné hodiny latiny, nedokážou mi odpovědět. Začnu teda vysvětlovat, že francouzština společně se španělštinou a italštinou patří mezi Románské jazyky, tedy jazyky založené na latině. A po několika dalších minutách se dostaneme k závěru, že teda čeština s totou skupinou nemá nic společného. K výkladu jim dodám ještě pár jazykolamů v češtině, který si myslí, že dokážou vyslovit. No a jakmile asi po desáté zopakují nějaký krkolomný zvuky, který rozhodně nemají nic společnýho s větou “strč prst skrz krk”, vypadají, že jim to aspoň trošku došlo, jak velký je rozdíl mezi francouzštinou a češtinou, a jak těžká je pro cizince francouzština.

Kdyby mi tady ale stačila jen francouzština… Poslední dobou si dost začínám všímat i bretonštiny. Spíš musím. V tomto případě děcka učí mě, ne já je.

Tak třeba bretaňská křestní jména. EVAN, EVANE a EWENN. Ve výslovnosti není skoro žádný rozdíl, až na W, které si vyslovuje jako v angličtině. Uf. Dále jména jako MAELIE, JENAE nebo LOAN. Ano, vidíte dobře, jako anglické diftongy AE, OA. Keltové totiž v 7. století přišli do Bretaně z oblasti z dnešní BRITÁNIE. A Bretonské vévodství se k Francii připojilo až v roce 1532! Do dé doby bylo nezávislé.

A navíc. Keltofilové byli dlouho dobu přesvědčeni, že bretonský jazyk je prajazykem všech ostatních jazyků. Takže chápete.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s