Bretaň plná legend

Bretaň je jedním z míst, kde se nácházé světově nejstarších megalitické struktury. Okolo Ar Mor Bihan, Malé moře, tedy zálivu, jich najdeme spousty. Naprosto dechberoucí jsou megality v Carnacu. Aleje více než 4000 vztyčených kamenů rozestavěných v souběžných či vějířovitých řadách v délce asi 1 km. Tyto menhiry jsou starší než egyptské pyramidy. Wow.

Důvod stavby megalitů je dodnes neznámý, k dispozici máme pouze domněnky odborníků. Spojují nás snad menhiry s vesmírem? Jsou něco víc, než jen kameny postavené do řady?

Jedna z jejich teorií praví, že vztyčováním kamenů naši předkové upravovali energetické a magnetické toky Země a vlastně tak krajinu svým způsobem „léčili“. Vnímali Zemi jako živý organismus, jako živou bytost a kameny jako energické body. Jednotlivé řady menhirů byly cesty pro přesun energie, kdy kameny sloužily jako přenašeče. Megalitické stavby umožňují propojení matky země z vesmírem, což je uváděno jako nejpravděpodobnější důvod, proč tyto stavby byly budovány.

Bretaňské legendy týkající se menhirů jsou snad ještě zvláštnější než výsledky vědeckým výzkumů. V Bretani žijí skřítci “les Korrigans“. Nejčastěji se pohybují právě kolem menhir a megalitů, tedy vchodů do podsvětí. Při úplňku skřeti tančí kolem kamenů, až po nich zůstanou vyšlapané cestičky. Těmto cestičkám se lidé musí vyvarovat a nešlapat na ně, jinak je postihne neštěstí. A kdyby vás náhodou při tanci viděli že je pozorujete, vezmou vás za ruku a musíte tančit s nimi. Nakonec vás nechají k smrti vyčerpané ležet u kamenů a utečou.

Jiné legendy zase vyprácí o vílách, které pomáhaly lidem, staraly se o jejich dobytek a hlídali jejich majetek. Když některá víla dobytek neuhlídala, byla za trest přeměněna v kámen.

Les Korrigans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s